გუდლაინი THE CHEAPEST ROAMING
Goodline
კომპანიის შესახებ
კომპანია GSM Travel Telecom სავაჭრო ნიშნით "GoodLine" - პირველი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც სთავაზობს მობილური კავშირის მომხმარებელს საზღვარგარ...
Price of Calls

GoodLine ტურისტული სიმ-ბარათის საერთაშორისო ნომერი წარმოადგენს ესტონეთის მობილურ ნომერს 372 5Х ХХХ-ХХХ.

 

სტაციონალური (სახლი) ტელეფონიდან აკრეფის წესი: 

10 – 10 – 00 372 5Х ХХХ ХХХ

სადაც  10 – 10 -  გასვლა საერთაშორისო ხაზზე, 

372 – ესტონეთის კოდი, 5Х ХХХ-ХХХ – ტელეფონის ნომერი

მობილური ტელეფონიდან აკრეფის წესი: + 372 5Х ХХХ ХХХ

 

(დამატებით იხილეთ: «ზარის ღირებულება საქართველოდან ტურისტულ სიმ-ბარათზე» )