გუდლაინი THE CHEAPEST ROAMING
Goodline
კომპანიის შესახებ
კომპანია GSM Travel Telecom სავაჭრო ნიშნით "GoodLine" - პირველი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც სთავაზობს მობილური კავშირის მომხმარებელს საზღვარგარ...
Price of Calls


GoodLine კორპორატიული ტარიფი  სპეციალურად შეიქმნა კომპანიებისთვის, რომელთა თანამშრომლები ხშირად იმყოფებიან საზღვარგარეთ. GoodLine კორპორატიული ტარიფის გამოყენებით თქვენ შეგიძლიათ 10-ჯერ შეამციროთ თქვენი კომპანიის ხარჯები მობილურ კავშირზე საზღვარგარეთ ყოფნისას.

ზარის ღირებულება

შემომავალი ზარი 136 ქვეყანაში უფასო
შემომავალი ზარი დანარჩენ ქვეყნებში 0,10-დან USD/წთ
გამავალი ზარი 0,15-დან USD
ჩართვის გადასახადი არ არის
მომსახურების ზონა 196 ქვეყანა

დაწვრილებით იხილეთ განყოფილებაში ზარის ღირებულება


 

სპეციალურად კორპორატიული ტარიფისთვის:

 • კომპანიის ერთიანი კორპორატიული პირადი ანგარიშის გახსნა, საიდანაც მოხდება კომპანიის სიმ-ბარათების ბალანსების ავტომატური შევსება

 • თითოეული სიმ-ბარათისთვის – ერთიანი საერთაშორისო სატელეფონო ნომერი (3725ХХХХХХ- მობილური ესტონეთი)

 • კომპანიას ექნება დაშვება თავის კორპორატიულ პირად ანგარიშებთან და შესაძლებლობა On-line რეჟიმში გააკონტროლოს პირადი ანგარიშის ბალანსის მდგომარეობა, მოახდინოს კავშირზე ხარჯების ლიმიტირება თითოეული თანამშრომლისთვის, დაათვალიეროს ზარების დეტალიზაცია, გამოწეროს ანგარიშები გადასახდელად, გააკეთოს ამონაწერი-აქტები და სხვა

 • სხვადასხვაგადახდის სისტემა
  საავანსო გადახდის სისტემა — სახსრების შეტანა კომპანიის კორპორატიულ პირად ანგარიშზე ხდება წინასწარი გადახდის პირობით
  საკრედიტო გადახდის სისტემა  — თვის შედეგებით წარდგენილი იქნება მოხმარებული მომსახურების გადახდის ანგარიში

 • კომპანიის თანამშრომლების საზღვარგარეთ მობილური კავშირის ხარჯები შეიძლება ოფიციალურად შეტანილ იქნას ფირმის ხარჯებში საგადასახადო აღრიცხვისთვის. ყოველთვიურად გაიცემა განხორციელებული კავშირის მომსახურების ამონაწერი-აქტი

 • კავშირის მომსახურების გადახდა წარმოებს საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო კურსით

 • თითოეულ კორპორატიულ კლიენტზე მიმაგრებული იქნება ინდივიდუალური მენეჯერი, რომელიც ამომწურავ პასუხს გასცემს ყველა შეკითხვას და გადაწყვეტს წარმოქმნილ ნებისმიერ პრობლემას.

 • ჩვენი კომპანიის მუშაობა იმგვარად არის აწყობილი, რომ კორპორატიული კლიენტი საქართველოს ნებისმიერი რეგიონიდან ვერ იგრძნობს მომსახურების სირთულეებს და დაგვიანებას მანძილის გამო.