გუდლაინი THE CHEAPEST ROAMING
Goodline
კომპანიის შესახებ
კომპანია GSM Travel Telecom სავაჭრო ნიშნით "GoodLine" - პირველი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც სთავაზობს მობილური კავშირის მომხმარებელს საზღვარგარ...
Price of Calls


კორპორატიული კლიენტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი კომპანია, რომელიც შეიძენს 1 და მეტ სატელეფონო ნომერს

  • დაგვიკავშირდით, ჩვენ ჩაგიტარებთ სრულყოფილ კონსულტაციას და, საჭიროების შემთხვევაში, მოვალთ თქვენთან პრეზენტაციის ჩასატარებლად
  • შემდეგ შედგენილი იქნება კორპორატიული ხელშეკრულება

  • თქვენს კომპანიას გადაეცემა სიმ-ბარათები

  • ყველა სიმ-ბარათი გაერთიანებული იქნება ერთიან კორპორატიულ ანგარიშში, რომელზეც ჩართვისას ხორციელდება საავანსო გადახდა

  • თქვენ გექნებათ ინტერნეტ-დაშვება კორპორატიულ პირად ანგარიშთან