გუდლაინი THE CHEAPEST ROAMING
Goodline
კომპანიის შესახებ
კომპანია GSM Travel Telecom სავაჭრო ნიშნით "GoodLine" - პირველი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც სთავაზობს მობილური კავშირის მომხმარებელს საზღვარგარ...
Price of Calls

სპეციალურად გუდლაინის კორპორატიული კლიენტებისთვის შემოღებულია ახალი მომსახურება – «GoodLine» სიმ-ბარათის აბონენტის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში  300 მეტრის სიზუსტით. შედეგები გამოტანილი იქნება რუკაზე http://maps.google.com

მოხერხებული და საჭირო:
 • უფროსი ან დისპეტჩერი ყოველთვის ღებულობს ინფორმაციას თანამშრომელთა ადგილსამყოფელის შესახებ
  (მაგალითად: ტურ. ოპერატორებისთვის – გიდების კოორდინატები, სატრანსპორტო კომპანიებისთვის – ავტომანქანების ადგილმდებარეობა და სხვა) 
მარტივია:
 • «მიპოვე»  მომსახურების ჩართვისა და სარგებლობისათვის გაააქტიურეთ მოცემული ოფცია თქვენს "კორპორატიულ კაბინეტში" სიმ-ბარათების სიაში
 • მომსახურება ხელმისაწვდომია მხოლოდ თქვენი კომპანიის სიმ-ბარათებისთვის
 • ჩართვისას არ არის საჭირო დამატებითი განცხადებების შევსება
ჩართვის ღირებულება:

 

მომსახურების მოქმედების ვადა ჩართული შეკითხვების რაოდენობა, კოორდინატების მისაღებად, რომლებიც განსაზღვრავენ 1 სიმ-ბარათის ადგილმდებარეობას ღირებულება
1 თვე 100 ც. 1,5 USD
3 თვე 300 ც. 4,5 USD
6 თვე 600 ც. 9 USD
1 წელი 1200 ც. 18 USD

 

 მნიშვნელოვანია

 • შეკითხვების რაოდენობის შეზღუდვა: დღეში არა უმეტეს 20 შეკითხვისა
 • შეკითხვების რაოდენობის შეზღუდვა: თვეში არა უმეტეს 100 შეკითხვისა
 • მომსახურების სტატუსის გამოყვანისას თქვენი კორპორატიული კაბინეტის ინტერფეისში აისახება შეკითხვების ყოველთვიური ნაშთი და მომსახურების მოქმედების დამთავრების თარიღი
 • კოორდინატების გამოყვანისას აისახება პარამეტრი «ადგილმდებარეობის აქტუალობა». ეს არის დროის ხარნგრძლივობა იმ მომენტიდან, როდესაც სისტემამ ბოლოს დაარეგისტრირა აბონენტი. მაშინაც კი, როცა აბონენტი იმყოფება ერთ ადგილზე გადაადგილების გარეშე, ერთი GSM-ანძის დაფარვის საზღვრებში, «ადგილმდებარეობის აქტუალობა» ასახავს მის რეალურ მიმდინარე კოორდინატებს. ტელეფონი პერიოდულად «აღინიშნება» სისტემაში, თითქოს ადასტურებს რა, რომ არსად გამქრალა. ასეთი «აღნიშვნის» პერიოდი დამოკიდებულია ოპერატორის ტაიმერის პარამეტრებზე და შეადგენს 6-დან 24-მდე საათს. ამგვარად, «ადგილმდებარეობის აქტუალობამ» შეიძლება ასახოს აბონენტის ბოლო აღნიშვნა სისტემაში
 • თუ აბონენტი გამორთავს ტელეფონს, სისტემა გასცემს ინფორმაციას: «აბონენტის აპარატი გამორთულია ან გამოსულია მომსახურების ზონიდან»