გუდლაინი THE CHEAPEST ROAMING
Goodline
კომპანიის შესახებ
კომპანია GSM Travel Telecom სავაჭრო ნიშნით "GoodLine" - პირველი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც სთავაზობს მობილური კავშირის მომხმარებელს საზღვარგარ...
Price of Calls
სერვისი სერვის მენიუ
სასტარტო თანხის აქტივაცია

* 146 * 098777 #

ბალანსის შემოწმება/თქვენი ნომრის განსაზღვრა

* 146 * 099 #

გამავალი ზარის ალტერნატიული წესი

* 146 * ტელეფონის ნომერი  #

ბალანსის შევსება პინ-კოდით * 146 * 088300ХХХХХХХXXXX #
«ხმოვანი ფოსტის» ჩართვა/აქტივაცია * 146 * 091 #
«ხმოვანი ფოსტის» გამორთვა * 146 * 090 #
«ხმოვანი ფოსტის» ყუთში შეტყობინების მოსმენა * 146 * 095 # , პასუხის შემდეგ დამ. 1
მობილური თარჯიმნის გამოძახება რუსულენოვანი აბონენტისთვის +372992 ან 00372992
მობილური თარჯიმნის გამოძახება ინგლისურენოვანი აბონენტისთვის +372991 ან 00372991
GPRS/ 3G მომსახურების ჩართვა * 146 * 088 * 881 #
GPRS/ 3G მომსახურების გამორთვა * 146 * 088 * 882 #
GPRS/ 3G სტატუსის განსაზღვრა * 146 * 088 * 883 #
ტელეფონის ავტომატური პარამეტრების მიღება GPRS/ 3G მომსახურებისთვის * 146 * 088 * 880 * IMEI #