გუდლაინი THE CHEAPEST ROAMING
Goodline
კომპანიის შესახებ
კომპანია GSM Travel Telecom სავაჭრო ნიშნით "GoodLine" - პირველი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც სთავაზობს მობილური კავშირის მომხმარებელს საზღვარგარ...
Price of Calls
სერვისი FAX-ის მიღება გუდლაინის ნომრებზე

‘ხმოვანი ფოსტის’ სერვისის ფარგლებში თქვენ უკვე შეგიძლიათ მიიღოთ ფაქსი თქვენს  გუდლაინის ნომერზე. აბონენტს შეუძლია ამოირჩიოს 2 ვარიანტიან ერთ-ერთი:
 

• ხმოვანი შეტყობინებების მიღება ან
• ფაქსის მიღება

 
სერვისის ღირებულება
სერვისი გუდლაინის აბონენტებისთვის უფასოა!


აქტივაცია:
სერვისის გასააქტიურებლად საჭიროა გამოაგზავნოთ მოთხოვნა მისამართზე info@goodline.ge  და მიუთითოთ მასში:  
• გუდლაინის სიმ-ბარათის ნომერი
• ელ-ფოსტა, რომელზეც გსურთ ფაქსის მიღება


სერვისის აღწერა:
ფაქსის მიღება ხორციელდება ისეთ შემთხვევებში, როდესაც მოქმედებს ხმოვანი ფოსტა:
• თუ  გუდლაინის აბონენტი არ იმყოფება მომსახურების ზონაში ან ტელეფონი გამორთულია
• თუ დაწყებული ზარი გაუქმებულია
• თუ ზარს არ პასუხობთ 1 წუთის განმავლობაში
 

ახალი ფაქსის მიღებისას, მითითებულ ელ-ფოსტაზე იგზავნება წერილი მოცემული ფაქსის შინაარსით tiffფორმატის ფაილის სახით. თუ ფაქსი რამდენიმე ფურცლისგან შედგება, ელ-ფოსტაზე მოგდით რამდენიმე წერილი.   
 

ბედნიერ და მშვიდ დასვენებას გისურვებთ! იყავით ხაზზე!