გუდლაინი THE CHEAPEST ROAMING
Goodline
კომპანიის შესახებ
კომპანია GSM Travel Telecom სავაჭრო ნიშნით "GoodLine" - პირველი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც სთავაზობს მობილური კავშირის მომხმარებელს საზღვარგარ...
Price of Calls
სერვისი ხმოვანი ფოსტა

იმ მომენტში, როდესაც GoodLine ტურისტული სიმ-ბარათი იმყოფება ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ხმოვანი შეტყობინება, წინასწარ «ხმოვანი ფოსტის» მომსახურების ჩართვით.

  • ხმოვანი შეტყობინების მოსმენის ღირებულება ტოლია ესტონეთში გასული ზარის ღირებულების
    (იხილეთ ზარის ღირებულება).
  • სააბონენტო გადასახადი არ არის.

 

სერვისული ბრძანებების ცხრილი

ხმოვანი ფოსტის აქტივაცია *146*091#
ხმოვანი ფოსტის დეაქტივაცია *146*090#
შემოსული ხმოვანი შეტყობინების
რაოდენობის შემოწმება
*146*094#
ხმოვანი შეტყობინების მოსმენა *146*095#, პასუხის შემდეგ დამ.1

 

ხმოვანი მენიუ

შესვლა ხმოვან მენიუში *146*095#
დახმარება *
საფოსტო ყუთის ფუნქცია 0
ხმოვანი შეტყობინების მოსმენა 1
ხმოვანი ფოსტის დეაქტივაცია 2
დირექტორიის შეცვლა 3
ხმოვანი შეტყობინების მოსმენა 5
შემოსული ხმოვანი შეტყობინების რაოდენობის შემოწმება 6
შეტყობინების წაშლა  7

 (რეგულარულად წაშალეთ თქვენი ხმოვანი შეტყობინებები იმისათვის, რომ ფოსტა არ გადაივსოს)

 
გასვლა #